تبلیغات
..................................................................................................... کانون کار گروه های همیاری نور افرینش - کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در آلودگی محیط زیست

کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در آلودگی های محیط زیست

gis، سیستم اطلاعات جغرافیایی، جهان

در جهان امروز اطلاعات، منشا قوت و قدرت تلقی می گردد كه بسیاری از آنها به نوعی به مكان و موقعیت زمینی مرتبط بوده و یا به زبان ریاضی به یك سیستم مختصات مربوط می باشد. با توسعه سریع و شگرف خود، قابلیت GIS بنابراین سیستم و توانایی تهیه و پردازش داده های متنوع و بسیار حساس مورد نیاز در برنامه ریزی های مختلف ودر نهایت تامین رفاه اجتماعی و فردی انسان را بیش از پیش آشكار نموده است. سامانه اطلاعات جغرافیایی عبارت است از، یک نظام منسجم از سخت افزار، نرم افزار و داده ها که امکان می دهد داده های وارد شده به رایانه، ذخیره، تجزیه و تحلیل، انتقال، ارزیابی و بازیابی شده و به صورت اطلاعات نقشه ای، جدولی و مدلی از پهنه های جغرافیایی منتشر شوند (قهرودی، 1834).

برنهاردسین (Bernhardsen, 2002) در رابطه با تعریف GIS بیان می کند که، سیسم اطلاعات جغرافیایی، مجموعه از ابزار قدرتمند برای ذخیره و بازیابی اطلاعات، تبدیل و نمایش داده های فضایی از جهان واقعی می باشد.تکنولوژی GIS با جمع آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های معمولی، به وسیله تصویر سازی و استفاده از آنالیز های جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه ها فراهم می سازد. این اطلاعات به منظور واضح تر جلوه دادن رویدادها، پیش بینی نتایج و تهیه نقشه ها به کار گرفته می شوند.GIS یک سیستم اطلاعاتی که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع، یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در  رابطه با پدیده هایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط هستند.

به کارگیری این ابزار با امکان استفاده در شبکه های اطلاع رسانی جهانی، یکی از زمینه های مناسب و مساعد در جهت معرفی توان ها و استعدادهای کشور در سطح جهانی است. گسترش روزافزون شبکه کاربران این سیستم ها از جمله نکات اساسی است که می تواند به قابلیت ها و توانایی های این سیستم بیفزاید. تاملین (Tomlin, 1990) سامانه اطلاعات جغرافیایی را یک فن یا ماشین ابزاری می داند، که می توان از آن در شناسایی داده ها (نقشه سازی موضوعی)، تجزیه و تحلیل و تفسیر و جمع بندی داده ها، ارزیابی توان اکولوژیکی و نیاز اقتصادی اجتماعی برای استفاده انسان از سرزمین، تغییرات محیط زیست، شناخت تخریب ها، ضایعات و آلودگیها و از همه مهم تر، برنامه ریزی منطقه ای یا به اصطلاح امروزی آن در برنامه ریزی محیط زیست که در برگیرنده تمامی موارد یاد شده در بالا است از آن بهره جست. امروزه در اختیار داشتن داده های بهنگام و استخراج اطلاعات مورد نیاز از این داده ‌ها دارای اهمیت وافری می ‏‏‏باشد.

در این رابطه سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری مهم در مدیریت داده های زمین مطـرح می‏ باشند، که با فراهم ساختن امکان یکپارچه سازی داده های حاصل از منابع مختلف، امکان استخراج اطلاعات مورد نیاز و کشف ارتباطات پیچیده و نا پیدای ما بین پدیده های مختلف را فراهم می نمایند.


 
Click Here for Free Traffic!
Click Here for your Free Traffic!
https://www.onlinecasino.us/
http://www.digikala.com/BlueSmile/default.aspx?refId=2315ed47-ee32-4b91-b944-14fc02a311b5

سایت عاشقانه تفریحی کافه بارانی