تبلیغات
..................................................................................................... کانون کار گروه های همیاری نور افرینش - میزان رضایتمندی پرستاران و بیماران بیمارستانهای تامین اجتماعی

بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی پرستاران و بیماران تحت تهویه مکانیکی از سه روش برقراری ارتباط در بیمارستانهای منتخب تامین اجتماعی استان تهران در سال 1392

انسان ها بطور طبیعی موجودات اجتماعی هستند و نیازهای یکدیگر را از طریق ارتباط و همکاری مرتفع می سازند. ارتباط، موجب تبادل اطلاعات و حمایت عاطفی هنگام تنش می شود. ارتباط از اجزای اصلی تعامل و فرآیند انتقال اطلاعات بین انسان ها است و عدم رضایت از کیفیت ارتباط، گرفتاری های جدی برای سلامت روانی و جسمی دارد (الیوت و رایت2003) ارتباط یعنی، انتقال تجربیات، افکار یا اطلاعات قرار گرفته در ذهن یک شخص به سمت شخص دیگر است (کوستال ولیدر2007) و روش های برقراری ارتباط شامل: ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی است، که با استفاده از انواع روش های برقراری ارتباط می توان به بهترین کیفیت خدمات دست یافت.

پرستار، بیمارستان، بیمار، تامین اجتماع، بیمارستان تامین اجتماعی

عناصر تشکیل دهنده ارتباط شامل: فرستنده پیام یا منبع گیرنده پیام و کانال های ارتباطی بازخورد یا پاسخ بازخورد زمینه می باشند. ارتباط می تواند اجتماعی، اطلاع رسانی و درمانی باشد. بعنوان نمونه برای آموزش و راهنمایی بیماران و آموزش بهداشت، نیازمند برقراری ارتباط موثر هستیم که اغلب به عهده پرستاران است و ارتباطات اساس فعالیت های پرستاری است تا اطلاعات لازم و کافی را از بیماران کسب نمایند، مشکلات و نیازهای آنان را شناسایی کنند و اقدامات درمانی لازم را طرح ریزی نمایند، این نوع ارتباط برقرار شده بین بیمار و پرستار ارتباطی درمانی است و ارتباط درمانی یک ارتباط معنی دار و هدفمند است، که بین پرستار و بیمار در جهت حل مشکلات او و ایجاد واکنش های سازگار در او می باشد (کوشان و واقعی 1387). این ارتباط دوطرفه از طریق پیام های کلامی و غیر کلامی با اهداف مراقب درمانی و آموزشی برقرار می شود (مختاری نوری و غلامی 1391).


نمونه ای از پروژه های انجام شده در کانون همیاری نور آفرینش

دیگر خدمات همیاری

انجام کلیه پروژه های دانشجویی و دانشگاهی

تبدیل پایان نامه به مقاله

پذیرش اکسپت مقالات isi

نگارش و چاپ مقالات isi

مشاوره نگارش مقاله isi  و isc

ترجمه تخصصی

چاپ و تالیف کتاب

تایپ و ویرایش

طراحی سایت و بهینه سازی


www.hamyari.ir


 
Click Here for Free Traffic!
Click Here for your Free Traffic!
https://www.onlinecasino.us/
http://www.digikala.com/BlueSmile/default.aspx?refId=2315ed47-ee32-4b91-b944-14fc02a311b5

سایت عاشقانه تفریحی کافه بارانی